Družimo se:


 

Novosti:

Akcijska ponuda !!!

01.04.14
Trajne kobasice u novoj ambalazi...Šunka u mreži
MP Farm


   MP Farm d.o.o. je osnovana 2006.Osnovna djelatnost tov svinja.Djelatnost se obavlja u privrednom kompleksu koji se sastoji iz dva objekta površine 1143 m2 i pripadajućim zemljištem površine 6481 m2,koji se nalazi u Podgrabu,opština Pale,sa sjedištem u Jahorinski potok bb, Pale. Preduzeće trenutno plasira svoje proizvode na domaćem tržištu firmi „Panifleks“ d.o.o. kao ekskluzivnom kupcu, a sa proširenjem proizvodnje planira se i izvoz svinja.


MISIJA i VIZIJA:

     MP Farm nastoji da kvalitetom mesa zadovolji potrebe i ukuse čak i najizbirljivijih potrošača.

Iz tih razloga MP Farm neprestano prati svjetske standarde kvaliteta u svim segmentima poslovanja: u upravljanju kvalitetom, načinu proizvodnje, izradi, pakovanju, prodaji i distribuciji proizvoda.

 

      MP Farm ima viziju dugoročnog održivog razvoja na regionalnom tržištu temeljenu na proizvodnoj i tehnološkoj inovativnosti a sve sa ciljem kontinuiranog poboljšanja kvaliteta proizvoda, na zadovoljstvo mnogobrojnih potrošača.

 

PROIZVODNJA:


      Na farmi se vrši selekcija i križanje čiste rase jorkšir,landras ,pjetren i dobijaju se trorasni križanci kao tovni materijal.Godišni kapacitet je preko 5000 grla.

Hranjenje tovnih svinja i prasadi je automatizovano.Hranjenje svinja se vrši isključivo žitaricama kukuruz,ječam,soja sa malim dodatkom primjesa tako da je dobijeno  meso izvrsne kvalitete.


ZAŠTITA OKOLINE:


     Briga o zaštiti okoline je također vrlo bitna stavka u razvoju MP Farm.Na lokaciji farme ugrađen je najsavremeniji uređaj za dekantiranje oseke i za prečišćavanje tako nastalih otpadnih voda u biorotoru koji vrši prečišćavanje vode na promarnom,sekundarnom i tercijarnom nivou i u prirodni recepijent ispušta vodu kvalitete koja ne ugrožava prirodni eko sistem.